ZVK - přihlášení

Uživatelské jméno

Z důvodu přechodu na nový informační systém žádáme odběratele, aby od 1.5.2022 nezadávali změny a odečty přes Zákaznický portál. Od uvedeného data zasílejte odečty a změny pouze na e-mail: odberatele@smj.cz nebo hlaste telefonicky na zákaznické centrum.

Aplikace hlásí:

Uživatelské jméno je Vaše odběratelské číslo. Je uvedeno na smlouvě nebo na faktuře. Pro první přihlášení můžete použít i e-mail.
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.   |   systém vytvořil ORTEX spol. s r.o. - ZVK v.3.7.5a