ZVK - přihlášení

Uživatelské jméno


Aplikace hlásí:

Uživatelské jméno je Vaše odběratelské číslo. Je uvedeno na smlouvě nebo na faktuře. Pro první přihlášení můžete použít i e-mail.
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.   |   systém vytvořil ORTEX spol. s r.o. - ZVK v.3.7.3